1911

k1028l

    "Onna ni yomaseru Syûkan Sinbun wo dasitai!" kore ga watasi no kono-goro no Kûsô no Daimoku de aru.
    

 

k1029l

    Asa ni Mituko kara Tegami ga kita. Kimono wo okuranakatta nowa warui; sikasi Sikata ga nakatta noda. Huyukwai na Kimoti de Henzi wo kaita.
    Gogo, Maruya ga kite 2 zikan bakari mo iro-iro no Sekenbanasi wo sita. Hisasiburi no Raikyaku datta. Hutari no Kokoro wa, issô tikaduki-beki yô na Kikwai kara kaette hanareta. Atarazu-sawarazuno Hanasi no naka kara, 'Onna to yû Mono wa dosi-gatai mono da' to iû Kotoba ga Watasi no Kokoro ni nokotta.
    Mituko no Kyôsi, Toba Hukiko to iû Hito kara, nani ka Mimai no Sina wo okutta to iû teineina Tegami ga kita.

 

k1030l

    Asatte ga Oosôzi da to iû node, Kyô Gozen no uti ni Tatami wo Engawa ni motidasite, Hokori wo tataita. Tukarete Krada no hôbô ga itami, Gogo ni nattara 37o, 85 no Netu ga deta.
    Tukuwe no Iti wo, Syôzi no mae kara Nisi gawa no Komado no Tokoro e utusita. Nani to naku, Heya ga atarasiku, hiroku natta yô de, Kimoti ga yoi. Oosôdi! Oosôdi!\konna Koto wo omotta; watasi mo watasi zisin no Oosôdi wo yaranakereba naranai noda ga......
    Hi ga kurete Ma mo naku, Kôtôsihan no Tyôtin Gyôretu wo miru to itte Setuko ga Haha to Kyôko wo turete dete itta ga, Ame ga hutte kita node Kasa wo motte Mukai ni itta.

 

k1031l

    Konaida-dyû, Mune no itakatta nowa naotte simatta ga, Seki dake wa yappari deru; mottomo Mune ni hibiku koto wa sahodo de naku natta.
    Sabisii Misoka! Setuko wa Byôin ni itta kaeri ni Kasa wo Sitiya ni oite 50 sen karite kita. Watasi wa Kyô wa nani to naku Huyukwai de atta.
    Setuko mo Mune ga warui (sore ga kono 2, 3 niti yokatta) to itte nete ita. Yoru, mada 9 zi ni natta ka, naranu ka no Koro ni mô netesimatta.