1909

〔4月3日〕

    Kitahara-kun no Oba-san ga kita. Sosite kare no Sin-Sishû "Jashûmon" wo 1 satu moratta.
    Densha-tin ga nainode Sha wo yasumu. Yoru 2 ji made "Jashûmon" wo yonda. Utukusii, sosite Tokushoku no aru Hon da. Kitahara wa kôfuku-na Hito da!
    Boku mo nandaka Si wo kakitai-yô na Kokoromoti ni natte neta.

 

〔4月4日〕

    Hareta, Haru-rasii Hi datta. Gogo, Hisasi-buri ni Hakusan-goten ni Ôta-kun wo tazuneta. Sosite 1 yen karita. 2, 3 niti mae no koto, siti-hati-nin no Gwaka ya Sijin ga to-aru tokoro de nonda toki, Kurata-Hakuyô to iu Gwaka wa tô-tô siku-siku nakidasita sô da――4 ji-goro kara Asakusa e itte, Kwatsudô-shasin wo mi, kaeri ni Ueno e yotta-ga, Sakura wa usu-akaku Tubomi ga fukurande ita.
    Yoru, Yamasiro Seichû ga kita. Sukosi yopparatte ita yô datta. Boku wa Konya hajimete Tetu no yô na Kokoro wo motte Hito ni taisite mita. Yamasiro-kun wa situbô-sita yô na Kawo wo site, kaette itta.
    From Setsu-ko.

 

〔4月5日〕

    "Subaru" dai 4 gô ga kita. Mori-sensei no hajimete no Gendai-geki "Kamen" wo yonda.
    Yoru, hisasi-buri de Abe Getujô-kun ga tazunete kita. Sina e itte kita noda to itte ita. Ima wa Chûwô-daigaku e itteru toka. Ai-kawarazu Hora wo fuiteru omosiroi Otoko da.
    ......Mame-moyasi......Mawata――(Hatirô-gata―Tôdo―Wata―Sôda―Karusu―Tôkyô-futonyakumiai kara nen 300 man gwan (per 1 kan 17 sen) no Yakusoku. Kenri 6 man yen.―Neji-nuki―
    Abe's residence Awoyama harashuku, 214.

 

〔4月6日〕

    Kumori, Ame. Dan.
    Asa 9 ji-goro, Otake ga kite, chitto sita e kite kure to yû. Asa-ppara kara nan no koto da! Gesyuku no shujin kara no Danpan da. Kyô-jû ni Henji suru to itta.
    Kitahara-kun wo tazune-yô-ka to omotta ga, sonouti ni 12 ji tikaku natta-node, Gobusata no Owabi wo kanete, "Jashûmon" ni tuite no Tegami wo yatta. ―"Jashûmon" niwa mattaku atarasii futatu no Tokuchô ga aru: sono hitotu wa 'Jashûmon' to yû Kotoba no yûsuru rensô to itta yô na mon ode, mo-hitotu wa kono Sishû ni afurete iru atarasii Kankaku to Jôcho da. Sosite, Zensha wa Shijin Hakushû wo kaisuru ni mottomo hituyô na Tokushoku de, Kôsha wa Kongo no atarasii Si no Kiso to naru-beki mono da......
    Futtari hare tari suru Hi de atta. Sha de Kongetu no Kyûryô no uti kara 18 yen-dake Zenshaku sita, sosite Kaeri ni Asakusa e itte Kwatudô-shasin wo mi, Tôkaen wo Inu no gotoku urotuki-mawatta. Baka na!
    12 ji kaetta. sosite 10 yen dake Geshuku e yatta.
    To Mr. Kitahara.