JUNE

TOKYO    

1TH(sic) TUESDAY

    Gogo, Iwamoto ni Tegami wo motashite yatte, Sha kara Kongetsu-bun 25 yen wo Maegari shita. Tadashi 5 yen wa Satô shi ni haratta no de Tedori 20 yen.
    Iwamoto no Yado ni itte, Shimizu to futari bun Sengetsu no Geshukuryô (6 yen dake irete atta.) 13 yen bakari harai, sore kara futari de Asakusa ni iki, Kwatsudô Shashin wo mite kara Seiyô-ryôri wo kutta. Soshite Kozukai 1 yen kurete Iwamoto ni wakareta.
    Sore kara, nan to ka yû wakai kodomorashii Onna to neta. Sono tsugi ni wa Itsuka itte neta Koyakko ni nita Onna\\Hana\\no toko e yuki, Hen na Uchi e Obâsan to itta. Obâsan wa mô 69 da to ka itta. Yagate Hana ga kita. Neta. Naze ka kono Onna to neru to tanoshii.
    10 ji goro kaetta. Zasshi wo 5, 6 satsu katte kita. Nokoru tokoro 40 sen.