6TH THURSDAY

    Kyô mo yasumu. Kinô Kyô sekkaku no Yasukuni-jinja no Saiten wo himosugara no Ame.
    Asa, Iwamoto, Shimizu no Futari ni okosareta. Nani to naku shizunda Kao wo shite iru.
    "Kono mama de wa dô mo naranai! Dô ka shinakereba naranu!" to Yo wa kangaeta. "Sô da! Ato isshûkan gurai Sha wo yasumu koto ni shite, ôi ni kakô. Sore ni wa koko de waikenai. Iwamoto no Yado no Akima ni itte, Asa'kkara Ban made kakô. Yoru ni kaette kite neyô."
    Soshite Kane ga dekita-ra 3 nin de toriaezu Jisui shiyô to kangaeta. Kindaichi kun ni mo hanashite Dôi wo eta.
    Genkôshi to Ink wo motte sassoku Yumichô e itta. Shikashi kono Hi wa nan ni mo kakezu, futari kara iro-iro no Hanashi wo kiita. Kikeba kiku hodo kaaiku natta. Futari wa hitotsu Futon ni ne, nibu-shin no Ramp(sic) wo tomoshite sono Yukusue wo katari-atte iru no da.
    Shimizu Mohachi to yû no mo Shôjiki na, soshite naka-naka shikkari shita tokoro no aru Otoko da. 2 nen bakari Chôsen Keijô no Ani no Mise ni itte ita no wo, zehi Benkyô shiyô to omotte nigete kita no da to yû.
    Yo wa Atama no Soko ni uzumaite iru iro-iro no Kangae-goto wo Muri ni osaetsukete oite, futari no Hanashi wo kiita. Shimizu wa Chôsen no Hanashi wo suru. Yo wa itsu-shika sore wo Nesshin ni natte kiite, "Ryohi ga ikura kakaru?" nado to tôte mite ita. Aware!
    Yoru 8ji goro kaette ki, chotto Kindaichi kun no Heya de hanashite kaette neta.
    Kyô kakô to omoi-tatta no wa, Yo ga genzai ni oite tori-uru tada hitotsu no Michi da. Sô kangaeru to kanashiku natta. Kongetsu no Gekkyû wa Zenshaku shite aru. Doko kara mo Kane no hairi-yô ga nai. Soshite Rai-getsu wa Kazoku ga kuru......Yo wa ima Soko ni iru\\Soko! Koko de shinu ka koko kara agatte iku ka. Futatsu ni hitotsu da. Soshite Yo wa kono futari no Seinen wo sukuwaneba naranu!