5TH TUESDAY

    Kyô mo yasumu. Kyô wa ichi-nichi Pen wo nigitte ita. "鎖門一日" wo kaite yame, "追想" wo kaite yame, "Omoshiroi Otoko?" wo kaite yame, "少年時の追憶" wo kaite yameta. Sore dake Yo no Atama ga Dôyô shite ita. Tsui ni Yo wa Pen wo nage-dashita. Soshite hayaku neta. Nemurenakatta no wa Muron de aru.
    Yûgata de watta, Namiki ga kitakke. Sore kara Iwamoto to Shimizu ga cho'to kite itta. Yappari Yo wa Nonki na koto bakari narabete yatta.