3TH(sic) MONDAY

    Sha ni wa Byôki-todoke wo yatte, ichi-nichi nete kurashita. O-take no Yatsu Baka ni Gyakutai suru. Kyô wa ichi-nichi Hi mo motte konai. Sumi-chan ga choi-choi kite wa Tsumi no nai koto wo shabette iku. Sore wo Raku-chan no Yatsu-me, usankusa-sô na Me wo shite mite iku.
    Iya na Hi! Zetsubô shita hito no Yô ni, tsukare-kitta Hito no yô ni, omoi Atama wo Makura ni nosete......Kyaku wa mina kotowaraseta.