28TH WEDNESDAY

    Gake-shita no Ie de wa Nobori wo tateta. Wakaba no Kaze ga Kazaguruma wo mawashi, Koi to Fuki-nagashi wo Ha-zakura no ue ni oyogasete iru.
    Hayaku okite, Azabu Kasumichô ni Statô-shi wo tazune, Raigetsu-bun no Gekkyû Zenshaku no koto wo tanonda. Kongetsu wa dame da kara Raigetsu no hajime made matte kure to no koto de atta. Densha no Ôhuku, doko mo kashiko mo Wakaba no iro ga Me wo iru. Natsu da!
    Sha ni itte nan no kawatta koto nashi. Sakuya Saigo no ichi-yen wo Fui no Enkwai ni tsukatte shimatte, Kyô wa mata Saifu no naka ni hishageta 5 rin Dôkwa ga ichi-mai. Asu no Densha-chin mo nai.