҃σǃή ΃σ̓ЃÃ҃ή

@

@

    άуà Ńώ à у̓ς ̓҃σ˃ίς·
    ǃЃήу у ό˃̓ά Ѓ̓·
    ÃɃέу ЃǃɃί Ѓ̓·
    Ã˃Ńήу у έɃŃά Ѓ̓,
    ς Ã ̓҃σώ ȃ Ãί уς ς·
    у̓ άσу̓ Ńώ у̓ Ã΃ǃύЃǃ̓ ƒς Ńί ήʃÃσ̓·
    ȃ άӃς Ńί у ̓ӃÃǃήʃу Ńώ,
    ς ȃ Ńʃίς ίÃʃà у̓ς ̓ӃÃǃέуς Ńώ·
    ȃ ή ÃǃЃÃέȃς Ńάς Ãς ΃ÃǃσЃό,
    Ƀά ήЃ Ńάς ό у̓ ΃̓˃Ńσύ.
    όу Ѓύ ÃЃуǃ ЃǃɃί ȃ ύ˃ʃς ȃ ό̃ Ãς у̓ς ώ˃ς·
    ή.