Ἡ ҃σǃὴ ΃σ̓ЃÃ҃ή

@

@

    άуà ἡῶ ὁ ἐ уῖς ὐσ˃ῖς·
    ἁǃЃήу ὸ ὄ˃̓ά Ѓ̓·
    ἐɃέу ἡ ЃǃɃί Ѓ̓·
    Ã˃Ńήу ὸ έɃŃά Ѓ̓,
    ὡς ἐ ὐσῷ ȃὶ ἐὶ ῆς ῆς·
    ὸ ἄσу̓ ἡῶ ὸ ἐ΃ǃύЃǃ̓ ὸς ἡῖ ήʃÃσ̓·
    ȃὶ ἄӃς ἡῖ ὰ ὀӃÃǃήʃу ἡῶ,
    ὡς ȃὶ ἡʃῖς ἀίÃʃà уῖς ὀӃÃǃέуς ἡῶ·
    ȃὶ ὴ ἰЃÃέῃς ἡᾶς ἰς ΃ÃǃσЃό,
    ἀɃὰ ῥῦЃ ἡᾶς ἀὸ уῦ ΃̓˃Ńσῦ.
    ὅу Ѓῦ ἐЃуǃ ἡ ЃǃɃί ȃὶ ἡ ύ˃ʃς ȃὶ ἡ ό̃ ἰς уὺς ἰῶ˃ς·
    ἀή.